May 1, 2013

ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ဆီသုိ႔လူသားတို႕မက်င့္အပ္ေသာအရာ( ၅ ) ပါး
၁. ျခေသၤ့လိုလဲ မေဟာက္နဲ႔
၂. ဖားငယ္လိုလဲ မေၾကာက္နဲ႔
၃. ေတာင္လိုလဲ မေမာက္နဲ႔
၄. ျမစ္လိုလဲ မေကာက္နဲ႔
၅. တြင္းလိုလဲ မေစာင္းနဲ႔

No comments:

Post a Comment