Mar 4, 2014

အဆိပ္ ဆိုတာ ဘာလဲ???


အဆိပ္ ဆိုတာ ဘာလဲ???
*လြန္ကဲတာ မွန္သမ်ွ အဆိပ္ပါပဲ
………အထိုင္ လြန္ကဲ တယ္ 
ဒါလည္း အဆိပ္ပဲ
………အအိပ္ လြန္ကဲတယ္
ဒါလည္း အဆိပ္ပါပဲ
………အေသာက္ လြန္ကဲတယ္
ဒါလည္း အဆိပ္ ပါပဲ

………အဆိုးျမင္ စိတ္ေတြလြန္ကဲတယ္
ဒါလည္း အဆိပ္ပါပဲ…
………ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြ လြန္ကဲတယ္
ဒါလည္း အဆိပ္ပါပဲ.
………သေဘာထားေတြ လြန္ကဲတယ္
ဒါလည္း အဆိပ္ပါပဲ…

အဆိပ္ ေတြကလြတ္ဖ္ုိ႕
တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းက
အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ပါပဲ…