Jan 11, 2013

က်ေနာ္သိတဲ ့ဒႆန

 လူေတာ့လူပဲ အဓိပၸာယ္ရိွတဲ႕လူျဖစ္ဖို႕လိုတယ္။
 က်ေနာ္သိတဲ့ထဲက တန္ဖိုးအၾကီးဆုံးတစ္ခုက
 ဘယ္ဥစၥာမွ ဘာမွမဟုတ္ဘူး ဘာကိုမွ အၾကာၾကီးမပိုင္ဘူး
ဆိုတဲ႕ ဒႆနပဲ။

No comments:

Post a Comment