Nov 28, 2011

love

LOVE ရဲ႕တကယ့္အဓိပၸာယ္က
L = Listen (နားေထာင္တယ္)
O = Oblige (ေက်းဇူးျပဳတယ္)
V = Value (တန္ဖိုးထား/ေလးစားတယ္)
E = Excuse (ခြင့္လႊတ္တယ္)
...
တစ္သက္တာ လက္တဲြသြားႏိုင္မယ့္ အခ်စ္တစ္ခုကိုလိုခ်င္ရင္ အခ်င္းခ်င္းရဲ႕စကားကို နားေထာင္တတ္၊ အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳတတ္၊ အခ်င္းခ်င္း တန္ဖိုးထားေလးစားတတ္၊ အခ်င္းခ်င္း ခြင့္လႊတ္တတ္ဖို႔ သင္ယူရမယ္။
                                                                                               99SN

No comments:

Post a Comment